Skip to content

Žürii

Zürii esimees
Tehnikaolümpiaadi projektijuht
e-mail: raimond.paaru@taltech.ee

Olümpiaadiõppe projektijuht, TalTech
Ülesannete koostaja, ülesandekomplektide kontroll ja vormistus, kodulehe disain ja haldus
e-mail: paivo.simson@taltech.ee

Doktorant-nooremteadur, TalTech
Elektroenergeetika ja mehhatroonika ülesannete koostaja
e-mail: martin.sarap1@taltech.ee

Vanemteadur, labori juht, TalTech
Energiatehnoloogia ülesannete koostaja
e-mail: oliver.jarvik@taltech.ee

Ehitusinsener, TalTech
Ehituse ja arhitektuuri ülesannete koostaja
e-mail: mattias.poldaru@taltech.ee

Abiprofessor tenuuris, TalTech
Ehituse ja arhitektuuri ülesannete koostaja
e-mail: martin.thalfeldt@taltech.ee

Kaasprofessor tenuuris, TalTech
Elektrotehnika ja mehhatroonika ülesannete koostaja
e-mail: anton.rassolkin@taltech.ee

Kaasprofessor tenuuris, TalTech
Materjali- ja keskkonnatehnoloogia ülesannete koostaja
e-mail: andres.krumme@taltech.ee

Kaasprofessor, Taltech
Mehaanika ja tööstustehnika ülesannete koostaja
e-mail: toivo.tahemaa@taltech.ee

Vanemlektor, TalTech
Mehaanika ja tööstustehnika ülesannete koostaja
e-mail: kaimo.sonk@taltech.ee

Vanemlektor, TalTech
Elektrotehnika ja mehhatroonika ülesannete koostaja
e-mail: lauri.kutt@taltech.ee


Ivar Annus, Inseneriteaduskonna esindaja
Vladimir Kuts, Mehaanika ja tööstustehnika ülesannete koostaja
Jaan Roop, Robootika ülesannete koostaja
Tiia Plamus, Materjali ja keskkonnatehnoloogia ülesannete koostaja